सम्पर्क

Address

Head Office

NIC Building, 35 Kulratna Marg-3453 (Kamaladi) P.O. Box: 3623, Kathmandu Nepal Tel: 4221353, 4228690, 4245565/68 Fax : 977-1-4225446 Email: nic@wlink.com.np, nicaccount@wlink.com.np, account@nepalinsurance.com.np  

Branch Offices:

Birgunj, Shreepur

Tel: 051-522638, Fax: 051-522638

E-mail: brg@nepalinsurance.com.np

Biratnagar, Bargachhi

Tel: 021-460157, Fax:021-461132

E-mail: brt@nepalinsurance.com.np

सुरक्षित भविष्यको निश्चितताको लागि बीमा

© २०१५ सर्वाधिकार सुरक्षित :: नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी :: वेबसाईट बाइ : रेडिएन्ट इन्फो टेक